Våra tjänster
Svenska flaggan
 Kundtjänst (mån-fre 8-15)0554-40070

"Er vision och ide tillsammans med vår kunskap och erfarenhet."

Anläggningsprojektering

Vi är med från början. När en ny lackeringsanläggning ska byggas hjälper vi till att planera så att den byggs med den senaste tekniken och kan fungera med full kapacitet när den tas i bruk. Vi kan ta fram kalkyker, beräkna kapacitet och leverera all utrustning.

Det är inte bara lackboxen som ska ha en effektiv och bra arbetsmiljö, vi har arbetsstationer som kan optimera ert arbetsflöde ännu mer. Det blir också en effektivare byggprocess, samt stora besparingar om ni låter oss ta hand om planeringen.

Klassningsplan

För att undvika läckage som kan leda till olyckor är det viktigt att det finns tydliga skriftliga instruktioner om hur brandfarlig vätska ska förvaras och hanteras på verkstaden. 

Att förhindra att en explosiv atmosfär uppstår samt att sådan antänds är en viktig del i att förebygga brand och explosion. Med explosiv atmosfär menas här en blandning av luft och ånga (som kommer från brandfarlig vätska som avdunstat) som kan antändas. Om en explosiv atmosfär kan uppstå någonstans i förråd eller i verkstaden, ska det redovisas i en s.k. klassningsplan.

En klassningsplan ska innehålla ritning på dess olika zoner samt utbredning. Explosionsgrupp & temperaturklass, fakta och förklaring till bedömningen.

Tipro har utbildad personal för att utföra en klassningsplan enligt CFPA EUROPE i sammarbete med Brandskyddsföreningen.

Lackboxservice

En regelbunden översyn av anläggningens allmänna status och grundfunktion förebygger oönskade stopp och ökar tillgängligheten i din anläggning.

I varje service ingår en analys för kommande uppgraderingsbehov eller service. Om filterbyten har skett kontinuerligt eller om en förbättring behöver införas.

Ring oss för att boka din service: 0554-40070